Premiär för EntreprenadLive i Sthlm

Entreprenad Live som redan arrangeras i Göteborg och Skåne lanseras den 24-26 augusti 2017 på Airport City Stockholm.

Vi följer vår plan och Entreprenad Lives koncept är enkelt och väldigt uppskattat, säger projektledaren för Entreprenad Live Hans-Erik Kristensson. Entreprenad Live arrangeras där marknaden finns och det byggs mycket. Det är en komplett mässa med allt som bygg-& anläggningsentreprenörer behöver sin vardag i form av maskiner, utrustning och redskap.

– Mässan designas så att alla som medverkar kan göra det i lagom stora montrar, inga stora skrytmontrar som är svåra att räkna hem och till sist Entreprenad Live är live. Branschen behöver mötesplatser som lämpar sig för att prova utrustning och maskiner. Det kan vi erbjuda i Skåne, Göteborg och nu också i Stockholm, avslutar Hans-Erik Kristensson.