Skogsbolagen tänker nytt

Från att enbart sälja timmer storsatsar nu svensk skogsnäring på att utveckla hela värdekedjan – från planta till produkt.
– Vi har aldrig haft så häftiga grejer på gång, säger Roger S Johansson, marknadsutvecklingschef på Sveaskog.

 Alltsedan klimatmötet i Paris, där trä förordades som klimatneutralt byggnadsmaterial, har Sveaskog märkt av ett kraftigt ökat globalt intresse.
– Varje vecka har vi kontakter som anspelar på det temat, säger Roger S Johansson – Det verkar som att alltfler får upp ögonen för trä som material i alla möjliga, väntade och oväntade sammanhang.

Roger S Johansson menar att skogsnäringen i allmänhet och Sveaskog i synnerhet är aktiva på ett helt nytt sätt idag – Vi vill vara våra kunders bästa samarbetspartners, förklarar han.

– Det gör vi bl a genom att titta på hela värdekedjan tillsammans med kunderna och t ex anpassa stockar till önskad längd eller diameter, utifrån hur kundernas affär ser ut.

Men man är också engagerade i helt nyskapande samarbeten.  Ett exempel är SunPine i Piteå där man, tillsammans med bl a Preem och Södra, utvinner dieselråvara ur tallolja, en restprodukt från massatillverkning. Sedan 2010 är man världsledande framställare av andra generationens förnyelsebara drivmedel.

Roger ser en liknande potential i sågspån, som idag är ganska svårtsålt.

– Vi tittar, tillsammans med våra sågverkskunder, på möjligheten att göra fordonsbränsle med sågspån som råvara, avslöjar han.
– Jag blir förvånad om det inte finns en anläggning med sådan teknologi inom tre år.

Det här sättet att jobba är relativt nytt för Sveaskog. – Vi har hållit på i några år och har fortfarande mycket att lära. Vi lär oss hela tiden, säger Roger S Johansson.

– Drivkraften för oss är ju skogen, den står ju där och är värd väldigt mycket. Därför är vi intresserade av långsiktiga investeringar i värdekedjan och kan bli en intressant partner, just på lång sikt.

– Vi har hållit på i några år och har fortfarande mycket att lära. Vi lär oss hela tiden, asvlutar Roger S Johansson.