Så påverkar Brexit byggmarknaden


indutrifakta_brexit_byggmarknadenAtt värdera effekterna av utgången i Brexitomröstningen och Storbritanniens plan att lämna EU är en komplicerad historia. Som alltid är det lätt att överskatta de kortsiktiga effekterna och underskatta de långsiktiga.

Komplexiteten består inte minst i att vi i dagsläget inte vet hur exitprocessen kommer att te sig och vad som väntar på andra sidan. Troligen kommer vi under flera år framöver tvingas leva med ett EU-samarbete som ifrågasätts och utvärderas av flera medlemsländer.

Effekten av detta blir större osäkerhet, i ett Europa som redan skakas av flyktingkatastrofer och haltande ekonomisk återhämtning.

Analysföretaget Industrifakta, som arbetar med marknadsanalyser på den svenska och nordiska bygg- och fastighetsmarknaden menar att det i grunden finns starka fundamentan för en fortsatt positiv utveckling på byggmarknaden i form av låg räntenivå, starkt tillväxt, minskad arbetslöshet, befolkningsökning och bostadsbrist. Samtidigt bedömer man att takten i bostadsbyggandet kan komma att bromsa in.

– Detta är något som vi redan räknat in i våra prognoser, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta. Den uppkomna situationen förstärker vår uppfattning.

– Med hänsyn till den förändrade situationen i Europa, ökar riskerna för en svagare och mer utdragen ekonomisk återhämtning med mer turbulens, vilket främst påverkar byggandet av bostadsrätter och småhus samt den kommersiella delen av lokalbyggandet. Situationen påverkar givetvis också våra nordiska grannar, fortsätter Jens.

Storbritannien är en viktig handelspartner för alla nordiska länder, vilka också kännetecknas av att vara små och öppna ekonomier, där utvecklingen i Europa får tydliga effekter på respektive lands konjunktur. Industrifakta sammanfattar i ett antal punkter sin syn på situationen och dess effekter på bygg- och fastighetsmarknaden så här långt.