Powercell lanserar vätgaselektrifiering för arbetsmaskiner

Powercell lanserar nu en produktportfölj optimerad för elektrifiering av arbetsmaskiner som möjliggör omställningen bort från dieselmotorerna.

Svenska PowerCell som utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar lanserar nu en komplett produktportfölj för vätgaselektrifiering för off-road-sgemnetet, vilket gör det möjligt att ställa om från dieselmotorbaserade drivlinor. 

Enligt PowerCell omfattar det nya produktsortimentet av kompletta bränslecellssystem som marknadsförs under varumärket PowerCellution och kommer med effekt från 60 kilowatt och upp till megawattsinstallationer.

– Med industrialiserade basprodukter kan vi erbjuda kundanpassade lösningar med samma prestanda som tidigare och som inte kräver att kunderna ändrar sitt beteende, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden.

Mot bakgrund av klimat- och miljöproblematiken och efterföljande kraftigt skärpta utsläppskrav har ett stort antal ledande tillverkare inom fordonsbranschen kommunicerat förväntade slutpunkter för sin förbränningsmotorproduktion. Off-road-segmentet, som omfattar anläggningsmaskiner, skogsmaskiner, truckar, terminaltraktorer och olika typer av arbetsfordon, använder i stor utsträckning dieselmotorbaserade drivlinor. Segmentet står därför inför en mycket stor utmaning när förbränningsmotorns era nu snabbt går mot sitt slut och behöver ersättas med någon form av elektrisk lösning.

PowerCells bränslecellsbaserade och vätgaselektriska lösningar erbjuder slutkunderna en kompromisslös väg ut ur dieselfällan eftersom våra system erbjuder alla dieselmotorns fördelar men inga av dess nackdelar, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Svenska Powercell har under 25 år utvecklat bränsleceller och bränslecellssystem. Företaget hade tidigt en inriktning mot den tunga fordonsbranschen och utvecklat en teknik med hög effekttäthet i kombination med hög ut-effekt och ett kompakt format. 

– Segmentet står inför ett oundvikligt teknologiskifte men vi kan nu erbjuda dem en elektrifieringslösning som minimerar deras kostnader för forskning och utveckling, tiden för att få ut nya produkter på marknaden och deras teknologiska risk, säger Richard Berkling avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se