Fler tallar kan bli konstruktionsvirke

Med nya metoder för att mäta kvalitet på stående skog hoppas forskare kunna ta fram fler tallar som kan användas som konstruktionsvirke. Det skriver  skogsbolaget Holmen i ett pressmeddelande.

I första hand handlar tallförädling om att öka stamvolymen, förbättrad klimatanpassning och stamrakheten. Timret måste vara starkt och styvt för att kunna användas som konstruktionsvirke och få inte vrida sig eller krokna efter torkningen.

Enligt Holmen kan nu ny forskning på stående skog innebära förbättrad förädling av sågtimmer från tall genom identifiering av ett antal egenskaper som är kopplade till den virkeskvaliteten som marknaden efterfrågar.

Veddensitet, ljudets hastighet genom virket och fibervinkel är de egenskaper som Skogforsk i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) testat som icke-förstörande mätmetoder.

– Metoderna har använts tidigare, men då har det handlat om sågad vara inför en byggnation. Vi har testat dem på levande träd, säger Henrik Hallingbäck, forskare på Skogforsk.

Forskarna gjorde studien för att de ville få en bekräftelse på att förädlingsegenskaperna har effekt när virket sågas och torkas, samt för att kontrollera att egenskaperna är ärftliga.

På tall är de vanligaste defekterna bristande rakhet, skador, sprötkvist, dubbelstammar och brist på formstabilitet. I studien ingick både rakhet och formstabilitet tillsammans med hållfasthet.

Genom mätmetoderna hoppas forskarna  kunna få fram fler träd som är starkare, tätare, formstabilare och som kan fungera som konstruktionsvirke. För skogsägare skulle det kunna innebära möjlighet att få bättre betalt för ett virke som är mer förädlat. Även för sågverken finns ekonomiska fördelar om utbytet ökar och en mindre andel vrakas, om det på förhand är möjligt att bättre bedöma virkeskvaliteten.

Studien inleddes redan 2016, mätningar och gallring gjordes 2017 och förra året sammanställdes resultaten. Träden som studerades var 38 år gamla. Nu kommer Skogforsk att testa mätmetoderna även på yngre skog som är 10 till 20 år gammal.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se