Peab Asfalt: Sätt säkerheten i främsta rummet

– Det kommer att bli tuffare och tuffare med trafikanterna i framtiden och vi ser att beteendena blir sämre och sämre, säger Morgan Johansson, (tv.) arbetschef på Peab i region Väst. T.h. Rickard Svensson.

Morgan Johansson, arbetschef på Peab Asfalt, som ansvarar för infrajobben i region Väst tycker att hans medarbetares säkerhet alltid ska gå i första hand och därför valt att i sina projekt bekosta en lotsorganisation när de utför kringliggande sidoytor skyddar dem.

Detta gäller även om man inte i upphandlingen ställer detta som krav och därmed får ersättning för det.

Många i branschen upplever att säkerheten får stå tillbaka vid upphandlingarna. Den som föreslår extra åtgärder blir för dyr och vinner inte kontraktet. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som på uppdrag av Trafikverket granskat frågan bekräftar att priset är helt avgörande när vägarbeten upphandlas.

– Vi prutar aldrig på pengarna som tillhör trafikanordningskoderna. Dessvärre ser man att vissa företag inte tar upp allt i anbudsskedet och därför tar genvägar vid utförandet vilket är väldigt tråkigt, säger Morgan Johansson.

För att eftersträva en hög säkerhet är det viktigt att man rapporterar in alla händelser som sker när man arbetar. Det kan till exempel vara att man träffats av en backspegel från bilar som kör förbi, bilar som kör fel och hamnar inom arbetsområdet.

Med rätt underlag, det vill säga händelser som är rapporterade direkt från arbetsplatserna, är det enklare att på ett konkret sätt framföra sina åsikter och förslag på förbättringar till Trafikverket.

– Vi har ständigt en dialog med beställaren där vi påpekar att överledning eller omledning hade varit det bästa ur arbetsmiljöhänseende, men tyvärr händer det alltför sällan att det ändras till vår fördel.  Det är en absolut nödvändighet att vi flyttar fram våra positioner och ger våra medarbetare en trygg och säkert arbetsmiljö och försöker påverka så gott vi kan, menar Morgan Johansson.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se