Ökad satsning på grön omställning

Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk.
Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk.

Forskningsrådet Formas och skogsnäringen ökar anslaget till Skogforsk med sex miljoner kronor till 92 miljoner per år.

– Det är glädjande att staten genom Formas nu väljer att satsa ännu mer på Skogforsk tillsammans med branschen, säger institutets styrelseordförande Göran Örlander. Det ligger rätt i tiden – förväntningarna på skogen ökar när vi nu ställer om till en hållbar bioekonomi.

– Vi har skruvat upp ambitionerna i vår nya forskningsstrategi, säger Skogforsks vd Charlotte Bengtsson. För att på ett hållbart sätt minska fossilberoendet och tackla klimatförändringarna krävs större internationella samverkansprojekt, och det kräver i sin tur mer resurser.

– Ökade resurser ger också forskarna större förmåga att agera på akuta behov, som problem med skadegörare och skogsbränder, vilket kommer skogsbruket tillgode, säger Charlotte Bengtsson avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se