Ökad användning av ren biodiesel

Försäljningen av 100-procentig biodiesel, både rapsdiesel och HVO-diesel ökade kraftigt i augusti till årshögsta nivåer.

Jämfört med juli var ökningen 33 procent för B100 och 22 procent för HVO100. Samtidigt minskade den totala volymen HVO, vilket innebär att andelen biodiesel i vanlig diesel minskat. Försäljningen av etanol i E85 låg på oförändrad nivå, trots att skatten sänktes 1 augusti både på rapsdieseln och på etanolen.

Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift för augusti.

– Vår bedömning är att skattesänkningen på biodrivmedel 1 augusti fick stor effekt på yrkestrafiken, men nästan ingen effekt i privattrafiken för E85. Privatbilisterna verkar inte vara medvetna om att det efter 1 augusti är billigare att köra på E85 än på bensin om man har en flexifuelbil, säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.