Hållbara transporter vägen framåt för Volvo

martin_lundstedt

Volvokoncernens vd Martin Lundstedt är övertygad om att hållbara transporter är basen för att kunna bygga välstånd i samhället.

– Vi ser hur behovet och kraven ökar både för våra kunder och våra kunders kunder. Vår roll är att vara en del i att utveckla den framtiden, säger han.

För Martin Lundstedt betyder utvecklingen av framtidens transporter att sätta människan i centrum.
– Det handlar om människors livskvalitet. Transporterna är viktiga för den ekonomiska utvecklingen i samhället.
De binder samman människor och hjälper till att utrota fattigdom, säger han och menar att vi står inför en rad stora utmaningar.
– Urbaniseringen och den växande befolkningen gör att vi måste skapa system som är hållbara. Det gäller
både att skydda miljön från för mycket utsläpp och att förhindra att människor ska behöva ägna all sin tid åt att sitta i bullriga bilköer, säger han.

Utmaningarna är också en möjlighet, menar Martin Lundstedt. Han ser att Volvokoncernen har kapacitet att bidra till förbättringar inom de här områdena.
– Vi har ambitionen att vi ska vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar.

Fler företag kan säkert säga så, men vilka företag har på riktigt möjlighet att vara det? Få har samma möjligheter som Volvokoncernen att bidra, och det är det som gör att det här jobbet är kul på riktigt, säger han.

Receptet för att lyckas handlar till stor del om kunderna och deras framgång. Mötet med kunden och kundens behov avgör allt, enligt Martin Lundstedt.
– Det finns bara ett mått på vem som är världsledande när det gäller transportlösningar. Det är den som har nöjdast kunder. Och det företaget har också förutsättningar att ha god lönsamhet. Om vi ska lyckas måste kunderna lyckas. Därför är kundernas framgång avgörande för oss, säger han.

Även ny teknik är viktig för framtidens transporter. Volvokoncernen arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen från sina fordon och satsar till exempel på utvecklingen av el.
– I Göteborg kan vi stolt visa upp helt eldrivna bussar som har gått i trafik under en period, säger Martin Lundstedt.
Dessutom har Volvokoncernen nyligen demonstrerat en helt självkörande lastbil. Ett forskningsprojekt som ska leda till mindre bränsleförbrukning, ökad produktivitet och bättre säkerhet.