Nytt pilotprojekt: 5G skapar möjligheter för skogsbruket

Telenor och Ericsson levererar privat 5G-utrustning till Skogforsk. Ett pilotprojekt ska utforska hur 5G kan användas för fjärrstyrning av skogsmaskiner. Projektet kommer utföras vid Skogsforsks labb i Uppsala. Foto: Per Eriksson

Telenor och Ericsson levererar 5G-utrustning till Skogforsk i ett pilotprojekt där man ska utforska hur 5G-tekniken kan användas för att fjärrstyra skogsmaskiner.

Enligt ett pressmeddelande från Telenor blir projektet det första som jämför uppkoppling mot lokal 5G-station med andra tekniker för att se på vilka avstånd fjärrstyrning är möjlig och vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans.

– Fjärrstyrning kan öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften för både det svenska och det nordiska skogsbruket. Det kan också i grunden förbättra arbetsmiljön för operatörerna, minska antalet olyckor och leda till ett ökat intresse för yrken inom skogsbruket, säger Petrus Jönsson, biträdande programchef på Skogforsk.

För att fjärrstyrning av skogsmaskiner ska fungera på ett säkert sätt krävs hög överföringshastighet av video i realtid, låg fördröjning och hög tillförlitlighet i olika typer av miljöer och väderförhållanden. Idag används WiFi i begränsad utsträckning. Med 5G räknar man med att betydligt bättre räckvidd och effekt kan uppnås

Skogsforsks fjärrstyrda skotare vid Skogsforsks lab utanför Uppsala. Foto: Per Eriksson

– Det finns inga tvivel om att 5G kommer att vara överlägset WiFi, skapa nya möjligheter och lösa många behov. Eftersom det kommer att dröja innan 5G är så pass utbyggt att det kan användas brett i skogsindustrin testar vi nu med lokal 5G som kommer att bli ett viktigt komplement, säger Andreas Kristensson, chef för sakernas internet och nya marknader på Telenor Sverige.

Forskningen kommer att utföras i Troëdsson Forestry Teleoperation Lab i Uppsala. Skogforsk ska leda och dokumentera projektet som ska jämföra  lösningar för fjärrstyrning lokalt och på längre distans.

– Skogsindustrins kommunikationsbehov matchar möjligheterna med privata 5G-nät väldigt väl. Med dessa nät skapas lokala områden med extremt hög kapacitet och tillförlitlighet där täckning tidigare saknats eller varit bristfällig. Detta ger skogsindustrin tillgång till modern kommunikation för att kunna ta nästa steg inom digitaliseringen, säger Thomas Norén, chef för dedikerade nätverk på Ericsson.

Ericsson kommer leverera 5G-utrustingen och Telenor har utsetts till leverantör av 5G-utrustning och systemintegration. Telenor levererar även det ekosystem som telebolaget utvecklar inom ramen för 5G.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se

– Fjärrstyrning kan öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften för både det svenska och det nordiska skogsbruket. Det kan också i grunden förbättra arbetsmiljön för operatörerna, minska antalet olyckor och leda till ett ökat intresse för yrken inom skogsbruket, säger Petrus Jönsson, biträdande programchef på Skogforsk. Foto: Skogforsk.