Barkborrevirke blir råvara för kläder

Trä som har skadats av granbarkborren kan bli ett nytt råmaterial till kläder. Det är målet för ett av de många projekt som pågår inom det stora forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Virke som angripits av granbarkborre kan bli ett råmaterial till kläder. Det är målet för ett av de många projekt som pågår inom det stora forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som koordinerats av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Målet med forskningsprogrammet Mistra SafeChem är att skapa en hållbar kemiindustri och minska exponeringen av farliga ämnen. Arbetet sker genom ett omfattande samarbete mellan kemister och specialister från industrin.

– Samarbetet med näringslivet från olika delar av värdekedjan skapar också förutsättningar för att resultaten ska komma till nytta och tillämpas, och därmed bidra till en förändrin säger IVL:s forskningschef John Munthe, som leder Mistra SafeChem.

– Vi studerar hur man kan använda rester från skogsbruket, som toppar och grenar, och trä som skadats av granbarkborren. I samarbete med Skogforsk och Mellanskog arbetar vi för att få representativa restströmmar att jobba med. Vi utvecklar metoder för att fraktionera råvaran lignocellulosa och förfina den. Nästa steg är att verifiera att vi har en bra textilfibermassa, här samarbetar vi med RISE och andra partner i Mistra SafeChem, säger Joseph Samec, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet som leder projektet.

Målet är att inom en inte allt för avlägsen framtid lägga grunden för att kunna producera produkter från skogsrester i stor skala.

– Men vi är inte i applikationsstadiet, vi arbetar med grundforskning. Mitt mål är att detta ska leda till något mer än en akademisk studie, förklarar Joseph Samec.

En utmaning när man ska bedöma grundläggande forskningsmetoder utifrån livscykelanalys är att metoderna inte är optimerade när det gäller lösningsmedel, uppvärmning, avdunstning, rening med mera. Det saknas ett viktigt gränssnitt mellan grundforskningen och en industriellt relevant process.

– Arbetet med skogsrester kommer att behöva mycket mer utveckling innan det är redo att utvärderas genom livscykelanalys. Förhoppningsvis kommer vi att få viktiga indata under Mistra SafeChem-programmet för att kunna gå vidare till en relevant livscykelanalys. Vi har lyckats framställa cellulosa av granbarkborreskadat trä med en kvalitet som håller för regenerering. Nu ska vi skala upp och göra fiber av det, som senare kan användas för att göra kläder, säger Joseph Samec.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se