Nya borrigar från Epiroc

Epiroc lanserar nya versioner av borriggarna Smartroc T35 och T40. Uppdateringen innebär en rad nyheter och tillval som gör maskinerna bättre rustade än tidigare.

Nya Smartroc T35 och T40 är utrustade med en förbättrad varvtalskontroll. Enligt Epiroc skapar den nya intelligensnivån en bättre bränsleeffektivitet med upp till fem procent.

Båda modellerna kommer med självdiagnostiska möjligheter vilket innebär en förbättrad felsökningsprocess och ökad drifttid. En annan nyhet är möjligheten att automatiskt addera borrstänger under borrning. När hålet är komplett så flyttas borrstålen, med marginell hjälp från operatören.

Maskinerna kommer med en ny 15 tums pekskärm med ett nytt användargränssnitt som ska göra det lätt att justera borrparametrar. Båda kamerorna samt bakrö och främre stödbenet, är nu integrerade med skärmen, vilket tr bort behovet av ytterligare en skärm.

Under borrning med SmartROC T35 och T40 finns det möjlighet för operatören att ta del av borrdiagnostik, via Measure While Drilling (MWD). Datan exporteras sedan till ROC Manager via Certiq, USB eller Wi-Fi, och blir ett underlag för analys innan beslut om sprängning tas.

De nya modellerna erbjuder ett nytt, 12 procent större brythjul, vilket minskar slitage på matarvajern då den inte behöver böjas lika mycket som tidigare.

Enligt Epiroc kan drifttiden optimeras även tack vare nya sensorer för mataren, som nu är monterade på mer skyddande områden med mindre risk för skador.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se