Södra höjer priset på massaved

Södra höjer priserna på barrmassaved med 30 kronor per m3fub och lövmassaved hljd med 50 kronor per m3fub. foto: Per Eriksson.

Skogsägarföreningen Södra höjer priserna på barr- och lövmassaved. Bakgrunden är marknadens höga efterfrågan både på kort och lång sikt.

Den höga efterfrågan på massaved består. Den starka energimarknaden leder till högre efterfrågan, samtidigt som fortsatta oroligheter kopplade till Rysslands attack på Ukraina påverkar utbudet på världsmarknaden. Behovet av barr- och lövmassaved bedöms vara fortsatt högt under sommaren och hösten och Södra höjer därför virkespriserna.

– Efterfrågan på våra skogliga produkter fortsätter att ligga på höga nivåer och väntas hålla i sog. Det är viktigt att vi har ett stabilt virkesflöde från våra medlemmars skogar för att möta industrins behov och därför höjer vi priserna på barr- och lövmassaved, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Efter prisjusteringarna är grundpriset för prima barrmassaved 385 kronor per m3fub och prima björk- och aspmassaved 425 kronor per m3fub.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se