Peab lägger grön asfalt i Jönköpings län

Peab ska lägga 29.000 ton Eca-asfalt i Jönköpings län.

Peab Asfalt har vunnit en stor trafikverksgrupp gällande underhålls-beläggningar i Jönköping i år och nästa år.

Kontraktet är fördelat på bland annat sju olika objekt i Jönköpings län. I  upphandlingen ställdes höga miljökrav och tack vare Peabs Eco-asfalt kan koldioxidutsläppen minskas med cirka 580 ton.

Enligt Peab ställer Trafikverket i vissa fall krav på så kallad lågtempererad asfalt som skapas genom olika tekniker som sänker tillverkningstemperaturen. Genom att ta hänsyn till hela produktionskedjans klimatpåverkan finns även möjlighet att erhålla klimatbonus.

– All asfaltmassa i entreprenaderna kommer att vara Eco-Asfalt som framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen med cirka 580 ton, säger Peter Löfgren, arbetschef på Peab Asfalt.

Peab menar att Eco-asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt och kan ersätta konventionell asfalt i alla typer av projekt såsom högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor. Uppdragen uppgår till totalt  cirka 39 miljoner kronor och cirka 29.000 ton asfalt. Projekten innefattar bland annat underhållsanläggningar, asfaltläggning, asfaltfräsning och utläggning av stödkanter med mera.

Eftersom underhållsbeläggningarna i Jönköping kan utföras under den senare delen av året kompletterar det våra övriga uppdrag i Örebro och Västerbottens län på ett bra sätt, säger Anders Hoff, arbetschef, Peab Asfalt.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se