Ny väg för ökad återvinning

KentCarlsson3
Kent Carlsson, vd för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Nytillträdda miljöministern Karolina Skog meddelade i en interpellationsdebatt den 14 juni att miljömålen står i fokus när systemet för insamling och återvinning ska utvecklas.

Näringslivets framgångsrika arbete med återvinning och kommunernas ambitioner på område ska vara utgångspunkt för en bred samsyn. Miljöministern framhöll att regeringens mål är en ”tydlig och stabil lösning som håller över tid”. För att klara målen till år 2020 krävs ett ”rationellt system som klarar en hög ambitionsnivå”.

– Vi välkomnar en pragmatisk syn på hur systemet utformas där miljömålen sätts i fokus. Det innebär att såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska perspektiv måste samspela liksom en utveckling i samverkan mellan de tydligaste aktörerna på området, det vill säga vi i näringslivet och kommunerna, säger Kent Carlsson, vd för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i en kommentar.

Det var i ett interpellationssvar på fråga från Gunilla Nordgren (M) som miljöministern betonade att regeringen inte avser gå vidare med den senaste utredningens förslag att via förordningsförändringar och i strid med en riksdagsmajoritet genomföra en kommunalisering. Istället ska man sluta ”breda och långsiktiga och tydliga överenskommelser”.

I debatten påpekade flera ledamöter att den breda politiska enigheten om avfallshierarkin ska vara vägledande framåt.

– Regeringens höjda mål ska nås redan från år 2020 och då krävs den tydlighet som miljöministern betonade, säger Kent Carlsson i en avslutande kommentar.