Högre marknadspriser på skogsfastigheter

DSCF1028.JPG
Bild: Per Eriksson

Trots vikande virkespriser steg marknadsvärdet på skogsfastigheter under första kvartalet i år. – Lågt utbud, bra efterfrågan och låg ränta är förklaringen, säger Skogssällskapets fastighetskonsult Ulrik Abelson.

Till att börja med konstaterar Skogssällskapets fastighetskonsult Ulrik Abelson att virkespriserna har sjunkit något i hela landet under första kvartalet 2016. Det beror enligt honom bland annat på att sågverken har det kärvare och på en konjunktur- och säsongsanpassning av timmerpriserna, där främst talltimret har sjunkit.

Samtidigt som virkespriserna backar något stiger priset på skogsfastigheter. Ökningen är försiktig, och tendensen är tydligast från Mälardalen och söderut. I norr står priset på skogsmark stilla även om det finns en del positiva signaler. Marknaden kommer också, på grund av av vintern och snöläget, i gång lite senare i Norrland än i södra Sverige säger Ulrik Abelson.

– Förmodligen kan vi vänta oss att fastighetspriserna kommer att öka ytterligare, och framförallt då i södra Sverige, säger Ulrik Abelson.

Att marknadsvärdet på skogsfastigheter ökar samtidigt som virkespriserna viker kan tyckas paradoxalt, men Ulrik Abelson ser flera möjliga orsaker till detta: – Utbudet år lågt – framför allt i Götaland – och det hjälper till att pressa upp priset på de fastigheter som ändå bjuds ut på marknaden. Därtill är ränteläget är fortfarande mycket lågt, och skogens värdetillväxt är ju normalt sett minst tre, fyra procent per år över en omloppstid.

– Kommersiella fastigheter – som rena skogsfastigheter – kommer inte att omfattas av de nya reglerna för amortering som i juni börjar gälla för villor och hyresrätter. Det driver inte upp priset för skogsmark, men det blir inte heller någon avkylande effekt vilket man tror att amorteringsreglerna på sikt förväntas ha på bostadsmarknaden. Som tidigare är det fortsatt prisspridning mellan objekten.

– Ett gott råd till köparen är som alltid att analysera de viktiga parametrarna, säger Ulrik Abelson. Hur är skogstillståndet? Vilken bonitet har fastigheten? Hur är skogarna skötta? Undersök även möjligheterna till finansieringsavverkning, uthyrning av hus, avstyckningsmöjligheter med mera, avslutar Ulrik Abelsson.