Nästa Skogsnolia kommer 2018

_DSF1126

Nästa Skogsnolia hålls redan i juni 2018, ett år efter Elmia Wood, och återgår därmed till sin normala takt med en mässa vartannat år.

– Branscherna har visat att de vill ha våra kvalitetsmässor med tätare mellanrum, säger Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB som arrangerar Skogsnolia. Skogsnolia är den viktigaste branschmässan i landet tillsammans med Elmia Wood och tidigare kom mässorna med fyra års mellanrum, vilket gjorde att det hölls en stor skogsmässa vartannat år. Nu väljer Nolia AB, som arrangerar Skogsnolia, att hålla mässan 2018, ett år efter Elmia Wood, och därmed gå tillbaka till sin ursprungliga takt med ett Skogsnolia vartannat år.