Praktisk brandbox från Samsons

Samsons har tagit fram en praktisk brandbox som kan användas som ett komplement till den släckutrustning som finns på skogsmaskinen. Brandboxen består bland annat av sex nioliters vätskesläckare.

På Skogsmaskindagarna som arrangerades 17-18 maj i Karlskoga visade Samsons, som bland annat säljer förbrukningsvaror till skogsbranschen, en praktisk brandbox.

– Tiden är avgörande faktorn för en lyckad släckinsats i samband med skogsarbete, att snabbast möjligt stoppa branden innan den hunnit sprida sig. Därför har vi tagit fasta på tid och tagit fram brandboxen, säger Daniel Mörk, delägare på Samsons.

Tanken är att brandboxen ska vara en komplement till släckutrustningen som finns på skogsmaskinen. Oftast finns bara några få brandsläckare på maskinen, men med brandboxen så får man ytterligare tillgång till sex vätskesläckare, en ryggspruta samt flera andra praktiska redskap som är användbara vid en eventuell skogsbrand.

”Bland andra fördelar är att brandsläckutrustningen redan finns på plats. Brandvakten behöver inta frakta utrustning ut i skogen”

Brandboxen är lätt att frakta med skogsmaskinen. Den är utrustad med lyftbygel samt sidobygel för fäste på skotarvagn eller schaktblad. 

Bland andra fördelar är att brandsläckutrustningen redan finns på plats. Brandvakten behöver inta frakta utrustning ut i skogen.

– Smidigare lösning än stora vattentankar med pumpar som enligt oss har sina främsta brister i att komma nära brandpunkter och längre ställtid till första insats, – båda är tillföljd av fordonets sämre förmåga att klara terräng jämfört med att röra sig fritt.

Säkerhet och upplevd arbetsmiljö för maskinföraren är ytterligare en fördel. Denna slipper den mental oron att man ej har kontroll på en eventuell brandsituation. Ett flertal brandsläckare med skyddsmedel erbjuder släckkvalitet, snabbrörlighet och riskspridning. Alla maskinförare har baskunskap i hur man använder brandsläckare.

Priset för en komplett brandbox är 33.900 kronor exklusive moms.

Här kan du läsa fler nyheter om skogsprodukter

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se