Stark tillväxt för Norrlandsvagnar

IMG_6673

Norrlandsvagnar ökade sin omsättning för det brutna verksamhetsåret med 25 procent till dryga 62 miljoner kronor. 

– Utvecklingen följer den plan vi har för Norrlandsvagnar, där ambitionen är att bli ett gasell-företag, vi har på två år haft en tillväxt på nära 60 procent. De största investeringarna är nu gjorda och vi kommer i höst lansera version 5 av Norrlandsvagnen. Därutöver kommer vi under hösten fortsätta genomföra marknadsaktiviteter för att stärka vår position på marknaden ytterligare, säger vd Mattias Eriksson.