Ny siktstation från Maskin Mekano

sh1502_0011

Maskin Mekano lanserar en helt ny generation slutsiktar. De nya modellerna i 1500-serien, tvådäckade SH 1502 och tredäckade SH 1503, bygger vidare på Maskin Mekanos koncept av flyttbara enheter, som i produktion liknar stationära anläggningar tack vare det upphissade produktionsläget.

Hjärtat i maskinerna är den nya siktgenerationen med bredden 1,8 m och längden 5,2 m. Samtliga däck har längsspända såll med identiska inspänningsmått.

Dukarna är delade på mitten, det gör dem smidiga att hantera och möjliggör en optimal uppspänning, viktigt vid sortering av finfraktioner.

Sikten har en kraftig drivanordning.

Bortsett från måtten delar den de tekniska specifikationerna med Maskin Mekanos STE-siktprogram; den har ett 12 mm slag, lutar 11° och opererar med 800 rpm. Sikten är tvångsstyrd/4-lagrad vilket gör slaget konstant oavsett belastning. Det innebär i sin tur konsekventa och förutsägbara siktkurvor.

Det kraftiga slaget ger utöver oöverträffad kapacitet också en okänslighet för väder och vind.

En siktstation är en arbetsplats. Stor vikt har lagts vid att skapa en trygg och säker arbetsmiljö särskilt vid sållbyten. Gångplan finns vid sidan om och bakom sikten, de nås via en hydrauliskt fällbar trappstege som är utrustad med handledare och självstängande grind.

Sikten är avvibrerad med Maskin Mekanos Vibro-Block koncept som gör att kraften stannar i sikten där den hör hemma och lämnar resten av maskinen opåverkad.

Maskinerna har stora gummihjul för transport inom arbetsplatsen. Hanteringskroken sitter i rätt ända på maskinen, enkelt att passa in under påmatande transportör från kross, matare eller annat sorteringsverk. Maskinernas korta format (SH 1502 8,7 m, SH 1503 9,7 m) i transportläge gör dem enkla att transportera på trailer.

I övrigt har Maskin Mekanos utvecklingsteam jobbat hårt med att minimera behovet av operatörsingripanden på maskinen. Exempel på detta är att samtliga lagerenheter på transportörerna är engångssmorda Siktens lagerenheter är centralsmorda.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se

sh1502_0016