Bättre prestanda på skotarkranen

Semi-automatiseringsfunktioner på skotarkranar förbättrar operatörens prestanda, medan vibrationsreduktion kan öka förarens komfort. Det visar Szabolcs Fodor i en avhandling vid Umeå universitet. Foto: Ismael Castillo
Semi-automatiseringsfunktioner på skotarkranar förbättrar operatörens prestanda, medan vibrationsreduktion kan öka förarens komfort. Det visar Szabolcs Fodor i en avhandling vid Umeå universitet.
Foto: Ismael Castillo

Semi-automatiseringsfunktioner på skotarkranar förbättrar operatörens prestanda, medan vibrationsreduktion kan öka förarens komfort. Det visar Szabolcs Fodor i sin avhandling som han försvarade vid Umeå universitet den 27 oktober.

Från skogen får vi trä, vilket är ett förnybart och återvinningsbart råvarumaterial som behövs i vår vardag. För att utnyttja denna resurs används i dag avancerade tunga maskiner i processen, till exempel skotare.

Att manuellt styra en skotarkran är en psykiskt krävande och påverkar ofta förarens effektivitet. Szabolcs Fodor visar att det finns metoder att underlätta för föraren och skapa en bättre arbetsmiljö.

Den första delen av avhandlingen handlar om semi-automatiseringsfunktioner, vilket innebär att kranen utför automatiska rörelser som initierats av operatören. Under tiden som kranen utför sina rörelser kan operatören vila eller fokusera på andra aspekter av kranhanteringen. Szabolcs Fodor använde mestadels tekniker från konventionell robotteknik och kontrollteori och anpassade dem för att passa in i en semi-automationskontext.

– Fördelen med de metoder och tekniker som jag har utvecklat består av deras enkelhet och praktiska egenskaper, men också att de enkelt är tillämpbara på riktiga skogsmaskiner, säger Szabolcs Fodor.

I den andra delen av avhandlingen har Szabolcs Fodor studerat effekterna av vibrationer som skapas av att lyfta och sänka kranen i vertikalplanet. Å ena sidan är dessa vibrationer resultatet av ryckiga operatörskommandon som också orsakar otrevnad i förarhytten, och å andra sidan medför detta slitage, vilket minskar livslängden på huvudlyftcylindern. Dessa vibrationer reduceras med aktiva vibrationsdämpningsmetoder, vilket innebär att de särskilda sensorer aktivt övervakar magnituden av kranoscillationer och ett elektroniskt styrsystem använder denna information för att tillföra ytterligare energi till ingångskontrollsignalen för att minska vibrationerna.

Alla föreslagna metoder och tekniker har Szabolcs Fodor verifierat experimentellt på en prototyp av en skotarkran för att testa deras genomförbarhet. Den finns på plats på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se