Ny metod för att ta hand om ragg

norditek_kross

Ragg, kallat Ragger Wire på engelska, är en biprodukt från återvinning av papper och består av t ex plast, häftklamrar, tejp, etiketter och ståltråd som tillsammans virats ihop till ett tjockt ”rep”. Cirka 45 procent av volymen i ragget består av metall och 55 procent av volymen är brännbart material.

Ragget är komplext och svårkrossat, vilket ställer till problem för den som ska återvinna materialet istället för att lägga materialet på kostsam och resursslösande deponi. Ett mycket mer lönsamt alternativ till deponi är att krossa ragget och dela upp det i rena fraktioner – metall, som kan återvinnas, samt brännbart, som kan användas som energi i någon form.

Norditek har testat att krossa ragg med den nya krossen från finska Tana – Tana Shark 440DTeco. Resultatet var mycket lyckat tack vare det kraftiga vridmomentet i krossen, samt det faktum att krossen är utrustad med såll i krosskammaren. Detta kraftiga vridmoment på 440.000 Nm gör att krossen orkar dela upp metallen i så pass små bitar att materialet vidare kan uppdelas i sållen ner till 100-150mm stora delar och den kraftiga magneten i krossen därefter lätt kan separera metallen från det brännbara.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se