Ny generation asfaltläggare från Vögele

Tyska Vögele kommer premiärvisa en ny generation asfaltläggare på Bauma -mässan i München.

På Bauma kommer Vögele presentera en helt ny generation asfaltutläggare och screeder, den så kallade Dash 5-generationen.

Den nya generationen inkluderar Highway Class asfaltläggare Super 1900-5(i) och Super 2100-5(i) samt den nya generationen AB 500 och AB 600 screeder.

Enligt Vögele lanserar man en banbrytande lösning för framtida asfaltbeläggning där det efterfrågas flexibla, modulära system som förutom användarvänlighet och kostnadseffektivitet även tar hänsyn till frågorna om processautomation och hållbarhet.

Detaljerna i Dash 5-generationen förblir hemliga fram till Bauma-mässan i München, men Vögele uppger att man lagt ett betydande fokus på användarnas behov. För operatören innebär det framför allt enkel maskinhantering och säkerhet på arbetsplatsen.

Med stigande råvarupriser blir kostnadseffektivitet alltmer en framgångsfaktor inom vägbyggen. Vögele menar att man därför säkerställer minskade installationstider, förbättrad logistik och ökad maskintillgänglighet för Dash 5 asfaltläggare. Automatiseringen av processsekvenser med assistans- och styrsystem optimeras ytterligare.

Hållbart projektgenomförande efterfrågas också större än någonsin tidigare inom vägbyggen. Riktade optimeringsåtgärder kommer att minska buller och ljudemissioner samt Dash 5-utläggarens bränsleförbrukning samtidigt som samma prestandanivå bibehålls. Varje liter bränsle som sparas minskar koldioxidutsläppen, så miljön och vägbyggarföretagen gynnas lika mycket.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se