SLU ska bistå regeringen med skogskunskap

EU-kommissionen arbetar på ett förslag till en ny EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner, enligt vad som aviserats i EU:s skogsstrategi.

Därför ger regeringen nu Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) extra medel för att kunna bistå med kunskap och tillförlitlig data att kommunicera till EU-kommissionen i ett tidigt skede.

– Många EU-förslag påverkar skogen. Därför är det viktigt att Sverige tidigt bidrar med kunskap när sådana förslag utformas och att förslagen baseras på tillförlitliga data och vetenskaplig grund. Korrekta underlag för beslutsfattare i EU kommer att bidra till den viktiga klimatomställningen och flera gröna jobb i Sverige, säger landsbygdsminister Anna-Carin Sätherberg.

Förslaget om en ny EU-ram för övervakning av skog och strategiska skogsplaner meddelades i EU:s skogsstrategi i juli ifjol och ska presenteras någon gång under nästa år.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se