NCC förstärker Skandinaviens största hamn


Skandinaviens största hamn Skandiahamnen i Göteborg ska nu förstärlas av NCC.

Byggföretaget NCC startar nu arbetet med att förstärka Skandiahamnen i Göteborg, Skandinaviens största hamn. Uppdraget är en del i förberedelserna för att kunna ta emot större containerföretag. 

Affären är en totalentreprenad i samverkan på uppdrag av Göteborgs Hamn. Ordervärdet är drygt en miljard kronor.

– Under cirka tre år har vi nu gemensamt i partnering färdigställt detaljprojekteringen för projektet Skandiaporten och är redo för nästa fas. Det känns tryggt med all den kunskap vi nu byggt upp tillsammans med NCC och det är med både förväntan och spänning vi ger oss in i byggfasen. Samtidigt har vi stor ödmjukhet inför de utmaningar som ett så komplicerat projekt medför. Det här skall bli kul, säger Jan Andersson, projektledare Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB.

NCC:s uppdrag omfattar bland annat ombyggnation av Skandiahamnens kaj med ny frontspont, omfattande pålningsarbeten, installation av ny kranbalk och nya system för el, vatten och dagvatten. Enligt NCC är flera moment tekniskt utmanande, till exempel undervattensgjutning och avancerad grundläggning i det befintliga hamnområdet. Hamnen fortsätter att vara i drift, vilket kräver tät dialog med andra verksamheter på plats för att att inte negativt påverka transporter, lastning och lossning.

– Utvecklingen av Skandiahamnen är en central infrastruktursatsning som gagnar hela Norden. Detta är ett komplext projekt, men genom att NCC involverades redan i planeringsskedet har vi kunnat lösa många utmaningar och skapat goda förutsättningar för ett effektivt arbete, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Arbetet med planering och projektering av projektet inleddes 2020. Byggstart sker omgående och beräknas vara färdigställt första kvartalet 2028.

Ordervärdet uppgår till drygt en miljard kronor, vilket motsvarar cirka 720 miljoner kronor i 2017 års kostnadsläge, och orderregistreras i fjärde kvartalet 2023 i affärsområde NCC Infrastructure.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se