L5 Navigation förvärvar mjukvarubolag inom gruvsektorn

Från vänster: Patrik Tallgren, teknisk chef och delägare L5 Navigation, Patrik Mårtensson, vd på Rockma och Martin Lindgren, vd på L5-Navigation.

L5 Navigation, ett företag inom positioneringsteknik för maskinstyrning och GNSS-mätning, accelererar sin internationella tillväxtresa genom förvärvet av mjukvarutunga och gruvfokuserade Rockma.

EL5 Navigation Systems har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Rockma System som utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids-berganalyssystem. Rockma grundades 1999 och har många system installerade inom den globala gruvsektorn samt inom infrastrukturområdena tunnelborrning, geotekniska undersökningar och bergbrytning.

Med Rockma får L5-koncernen en proprietär mjukvarusvit inom specialmaskinområdet och etablerar bolaget för global tillväxt inom gruvor och olika områden inom infrastruktur. Rockmas ledning med Partic Mårtensson i spetsen kommer fortsätta leda verksamheten och ansluter som delägare i L5-koncernen.

– Rockma har som mål att vara en ledande nischleverantören av maskinstyrnings- och berganalysmjukvara globalt. Genom att bli en del av L5 Navigation får vi tillgång till kommersiella muskler att få ut vår ledande teknik till kunder i hela Norden och genom gemensamma samarbetspartners internationellt, säger Patric Mårtensson, vd på Rockma.

– Genom förvärvet av Rockma stärker vi ytterligare vår ställning som Nordens ledande leverantör av maskinstyrningssystem för specialmaskiner inom bergbrytning. Vi får också tillgång till världsledande mjukvaru-IP på området som möjliggör accelererad internationell tillväxt, säger Martin Lindgren, vd för L5 Navigation i en kommentar till förvärvet.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se