Mobil provtryckning av slang

hydroscand

2017 har varit ett år av tillväxt för familjeföretaget Hydroscand. Bara i Sverige har företaget öppnat sex nya filialer och utökat med tio SlangExpress-bussar under de senaste 12 månaderna. Nu avslutar Hydroscand året med att lansera en helt ny tjänst. Mobil provtryckning av slang – på plats hos kunden.

Hydroscand lanserar nu en ny tjänst som innebär att företaget provtrycker slangar på plats hos kunden. Hydroscands mobila provtryckningstjänst är en rikstäckande, kundnära service och syftar till att förebygga kostsamma produktionsstopp och minska olycksrisken för kunderna.

Tjänsten innebär att Hydroscand provtrycker och säkerhetsklassar komposit- och gummislang med tillhörande kopplingar och packningar. Alla slangar som godkänts efter provtryckning märks upp med ett unikt ID-nummer, vilket gör det enkelt för Hydroscands certifierade servicetekniker att snabbt identifiera slangen vid en ombesiktning eller nybeställning.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se