Omsättningsrekord för Engcon

Volvo EW160E_engcon_tiltrotator

Engcon fortsätter befästa positionen som världens största tillverkare av tiltrotatorer. 2016 omsatte företaget drygt 780 miljoner kronor, vilket var en ökning från 2015 med nästan 200 miljoner kronor. Det innebär att Engcon är i det närmaste dubbelt så stora som den närmaste konkurrenten.

– Bidragande orsaker till omsättningsökningen är ökade marknadsandelar, god tillväxt på både de nordiska och utomnordiska marknaderna samt fortsatt hög takt med nya produktlanseringar, säger Krister Blomgren, vd på Engcon Group.

När verksamhetsåret 2016 summeras kan Engcon konstatera en omsättningsökning med drygt 32 procent jämfört med 2015. Engcon omsatte då cirka 580 miljoner kronor, vilket följdes upp 2016 med närmare 780 miljoner kronor.

– Det är givetvis starka siffror. När vi passerade en halv miljard i omsättning var vi jättenöjda, nu kan vi säga att vi slog det med råge. Siffrorna talar sitt tydliga språk, vi är störst, konstaterar Krister Blomgren och fortsätter:

– Vi expanderade kraftigt 2016 med kontor i Holland och Frankrike, dessutom presenterade vi än en gång flera intressanta produkter som ger oss ytterligare fördelar gentemot våra konkurrenter.

Engcon ser ljust på 2017 års verksamhetsår. Målet är att ytterligare öka omsättningen och fortsätta bära ledartröjan som världsledande. Krister Blomgren pekar på en rad händelser som talar för att 2017 ska kunna summeras som ett minst lika starkt år.

– Under året har vi öppnat ett kontor i Nordamerika, lanserat EC233 – vår kraftfullaste tiltrotator hittills för grävmaskiner upp till 33 ton, samt miljoninvesterat i vår fabrik i Strömsund. Ett offensivt år, minst sagt, konstaterar Krister Blomgren, som spår att Engcon sannolikt kommer vara ett miljardföretag vid nästa bokslut.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se