Trendbrott i byggloven – nu syns nedgången i byggkonjunkturen

bygglov

Varje månad sammanställer Industrifakta en redovisning av utvecklingen för antalet beviljade bygglov inom bostäder och lokaler. Den senaste rapporten kan avslöja ett trendbrott.

Fram till augusti i år visade det ackumulerade antalet bygglov en ökning, men efter svagare siffror i september är situationen nu den omvända. För flerbostadshus är den ackumulerade nivån fortfarande högre än i fjol, men om de senaste månadssiffrorna jämförs, är trenden vikande jämfört med samma period 2016. Samma mönster går att skönja när det kommer till privata lokaler.

Hittills i år ligger volymen fortfarande över 2016 års nivå, men studeras de tre senaste månaderna syns en minskning med 14 procent. Offentliga lokaler däremot ligger i nivå med fjolårets siffror under det senaste kvartalet.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se