Trafikverket sopsaltar mer

trafikvss

Nu inför Trafikverket den lite dyrare men mycket effektivare metoden på Märstastråket längs väg 859.

Sopsaltning är en metod för halkbekämpning som innebär att snö och is först borstas bort från cykelbanan. Därefter sprids en saltlösning ut som hindrar att vägytan fryser på nytt. På ytor som sopsaltats uppnås nästintill barkmarksförhållanden. Dessutom hålls cykelvägarna fria från grus och sand, vilket annars är en vanlig orsak till olyckor.

Från den 21 december använder Trafikverket sopsaltning på Märstastråket, en 8,5 km lång sträcka av väg 859 i norra Stockholm. Sedan tidigare använder Trafikverket metoden på cykelvägar längs Huddingevägen och förbi Stockholms Universitet.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se