Mindre körskador med markfuktighetskartor

korskador

Forskarna har kartlagt körskador på 446 hektar avverkning. Resultaten tyder på att de allvarligaste körskadorna minskar med hjälp av markfuktighetskartorna.

I en tidigare undersökning från 2013 var antalet allvarliga skador 0,77 st/ha. I denna undersökning hittades endast 0,15 allvarliga skador per hektar

– De allvarligaste skadorna uppstår i fuktiga områden som markfuktighetskartorna numera pekar ut så att de kan undvikas eller skyddas med ris, säger Gustav Friberg, forskare på Skogforsk som har lett studien.

Men samtidigt uppstod de flesta allvarliga skador just på körvägar som skyddats av ris, så det finns fortfarande en potential i att lära sig var man med ris och skogsmaskinsmattor faktiskt kan öka bärigheten tillräckligt mycket.