Brist på ballast i Skåne

_DSF0021.JPG

Tillgången på skånsk ballast – krossat berg och naturgrus som används vid stora byggprojekt – är begränsad och finns på ”fel” ställen, långt från där det byggs mest.

Risken är stor för fler transporter som både ökar byggkostnader och försämrar miljön. Detta konstaterar Länsstyrelsen Skåne och SGU, Sveriges geologiska undersökning.

87 procent av det skånska utfyllnadsmaterialet kommer från krossat berg – och för det ändamålet är den sydvästskånska berggrunden olämplig.

Om bostadsbyggandet ska möta behovet på 7000 bostäder om året fram till 2030, krävs en 30-procentig ökning av ballastproduktionen i Skåne, något som huvudsakligen måste ske i nordöstra Skåne.

– Det motsvarar ytterligare 150 000 lastbilar med fyllnadsmassor, vilket rimmar dåligt med våra mål att minska transporternas miljöpåverkan. Vi behöver diskutera strategier för att möta problemet. Exempelvis genom en ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall, som kan ersätta ballast i viss utsträckning, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.