Sverige i topp på nordisk byggmarknad

img_0774

Nyligen presenterade Industrifakta sin senaste kvartalsrapport, som beskriver det ekonomiska läget i de nordiska länderna och situationen för respektive lands byggmarknad med framtidsbedömningar.

Rapporten visar att Sveriges husbyggnadsinvesteringar, under det kommande året, beräknas växa avsevärt mycket starkare än jämfört med Danmark, Norge och Finland. Även den ekonomiska tillväxten väntas utvecklas bäst i Sverige i en nordisk jämförelse.

Finlands ekonomiska kräftgång verkar nu äntligen vara till ända, men återhämtningen sker i långsam takt. Sverige sticker ut i sammanhanget med en bred uppgång på byggmarknaden. I Finland och Danmark är det flerbostadshusbyggandet och den offentliga sektorns husbyggande som agerar motor.