Miljoner till forskning om bygglogistik

Anna fedriksson, professor vid Linköpings universitet
Anna Fredriksson, professor vid Linköpings universitet. Foto: Thor Balkhed

Byggprojekt är ingen tillfällig störning i stadsmiljön, det kommer alltid nya och de måste planeras så att de skapar så få problem som möjligt. En privat donation på tio miljoner kronor ska bidra till forskning om stadsutveckling, byggande och logistik vid Linköpings universitet i Norrköping.

Forskningen syftar till att göra byggprojekten till en ”god granne”. Genom bättre kontroll och koordinering mellan projekt i närheten av varandra minskar störningar i form av olyckor, ljud, vibrationer och köer. Satsningen ska också leda till att projekten blir mer effektiva och miljövänliga. 

Trots att bygglogistik påverkar samhället mycket är den ofta en bortglömd del av planeringen. Det vill Anna Fredriksson ändra på. Hon är professor i bygglogistik vid Linköpings universitet och leder forskningsprojekt som Fossilfri bygglogistik och Störningsfri stad. Det är hon och hennes grupp som ska göra verkstad av donationen och bygga vidare på den forskning som redan pågår inom området.

Forskningen syftar till att göra byggprojekten till en ”god granne”.

– I dag ses bygglogistik mest som en fråga som blir aktuell när man sätter spaden i backen. Men väldigt mycket av förutsättningarna sätts mycket tidigare. Logistiken måste bli en strategisk fråga för branschen, menar Anna Fredriksson.

Hon tar som exempel att om processer kommer i gång i tid kan det bli möjligt att transportera byggmaterial med båt. Det kan ta upp till två år att säkra alla tillstånd.

– Jämför med om du själv reser och planerar i god tid, då har du möjlighet att hitta alternativ som är både billiga och miljövänliga. Men om du bestämmer dig en kvart innan du ska åka har du inte mycket att välja på. Om vi forskare får komma in tidigt när ett företag börjar planera ett projekt kan vi skapa förutsättningar för en mycket bättre logistik.

Donatorn önskar vara anonym.

Läs mer om donationen på liu.se

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se