ME: ”Vårbudgeten skickar signaler snarare än pengar till entreprenadbranschen”

Maskinentreprenörerna välkomnar regeringens förslag till riksdagen med korrigeringar till årets budget.
Maskinentreprenörerna välkomnar regeringens förslag till riksdagen med korrigeringar till årets budget. Att regeringen skjuter till extra medel till Trafikverket för att återställa E6:an utanför Stenungsund är precis den typ av oförutsedd kostnad som vårbudgeten finns till för att kompensera, skriver branschorganisationen i ett pressmeddelande. Foto: Per Eriksson

Branschorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) välkomnar regeringens förslag till riksdagen med korrigeringar till årets budget. Att regeringen skjuter till extra medel till Trafikverket för att återställa E6 utanför Stenungsund är precis den typ av oförutsedd kostnad som vårbudgeten finns till för att kompensera. – Med det sagt kan inte underhållet av dagens övriga bristande infrastruktur dröja. Väntar vi för länge riskerar det bli dyrt, mycket dyrt att återställa vägnätet till den standard som medborgare och näringsliv förväntar sig, skriver ME i ett pressmeddelande

– Vårbudgeten skickar signaler snarare än pengar till entreprenadbranschen. De extra medlen till E6:an innebär också att akuta insatser inte tillåts tränga undan sedan tidigare prioriterade projekt och därmed öka infrastrukturskulden. Det är en välkommen signal till branschen som lovar gott, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentrepenörerna.

”Landets maskinentreprenörer spelar en viktig roll, både för transportinfrastrukturen och vid olika typer av kriser”

Övriga positiva signaler i vårbudgeten är att regeringen föreslår ytterligare 100 miljoner kronor till Klimatklivet och att regeringen satsar 25 miljoner kronor för att transportinfrastrukturen ska kunna möta totalförsvarets behov vid kriser och höjd beredskap.

– Landets maskinentreprenörer spelar en viktig roll, både för transportinfrastrukturen och vid olika typer av kriser. Vi välkomnar därför regeringens satsning för en mer robust infrastruktur utifrån totalförsvarets behov, menar Anders Robertsson.

I mitten av april lämnar regeringen vårbudgeten och sina förslag på ändringar i årets budget till riksdagen. Vårbudgeten är ett sätt att lägga till eller omfördela pengar i budgeten för innevarande år. Det kan till exempel handla om att täcka upp för oförutsedda kostnader inom ett visst politikområde eller en omprioritering på grund av ändrade förutsättningar. I år innehåller vårbudgeten satsningar på 17,3 miljarder kronor.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se