Lund bäst i Sverige på hållbara transporter

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter, och vinner för andra gången på tre år kommunrankningen SHIFT.

Lunds kommun får högst totalpoäng, framför allt för en jämn och hög resultatnivå för rankningens olika indikatorer. Glädjande är att många av kommunerna har förbättrat sina resultat jämfört med tidigare år.

Lund får höga poäng för sitt långsiktiga framgångsrika arbetssätt med hållbara transporter. Kommunens arbete har skapat förutsättningar för ett hållbart transportsystem.

Lund har bland annat en stor andel 30-gator, bra cykelinfrastruktur, bra kollektivtrafik och ett långvarigt arbete för att främja hållbara transporter. Man försöker även påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Resultaten och vinnaren presenteradas vid ett evenemang i Almedalen

– Det är ett mycket målmedvetet arbete som gör att vi nått toppositionen inom hållbara transporter. Vår styrka är bredden av åtgärder och en långsiktig tydlig strategi. Vi har en stark tillväxt, samtidigt som all trafikökning ända sedan år 2000 kunnat ske helt med hållbara transporter, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.