Stor brandrisk på dikad torvmark

Skogsbränder har blivit allt vanligare i det norra barrskogsbältet och fortsatta klimatförändringar förväntas förstärka trenden. Följderna av dessa bränder kan förvärras av den omfattande dränering av torvmarker som har gjorts för att öka trädens tillväxt.

Stora mängder inlagrat kol kan släppas ut i atmosfären, då elden kan pyra djupt nere i torven och är sbårsläckt. Enkla restaureringsåtgärder kan dock återställa markfuktigheten i torvmarken och förhindra framtida bränder. Detta visar en ny studie ledd av Gustaf Granath från SLU.

– Det finns många skäl att restaurera dikade torvmarker, säger Gustaf Granath. Man vill t.ex. få torvmarken att åter börja lagra in kol i torven. Risken för en katastrofal brand kan dock vara ett ännu viktigare skäl, då en brand medför en stor omedelbar kolavgång. Det kan förstöra torvmarkens naturvärden under lång tid.

Studien visar att relativt små åtgärder, såsom att dämma upp diken och ta bort skogen, effektivt minskar brandrisken.