Lantmäteriet snabbar på digitaliseringen

ardalan-shekarabi
– Vår ambition är att fler aktörer ska utveckla och tillhandahålla innovativa tjänster för medborgare och företag och att informationsutbytet blir mer effektivt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att snabba på digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att göra det snabbare, enklare och billigare att planera för nya bostäder.

Lantmäteriet har sedan tidigare inom ramen för regeringens program Digitalt först uppdraget att vara utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Boverket, andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

– Vi måste snabba på arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen och en viktig del är att hitta gemensamma standarder och gränssnitt som ska gälla i branschen. Vår ambition är att fler aktörer ska utveckla och tillhandahålla innovativa tjänster för medborgare och företag och att informationsutbytet blir mer effektivt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Som ett tillägg har nu regeringen gett Lantmäteriet i uppdrag att utreda behovet av att reglera vilken standard som ska gälla för att göra det enklare att utbyta information digitalt när nya bostäder ska planeras och byggas. Lantmäteriet ska lämna förslag på nödvändiga lagändringar och redovisa vilka hinder som finns för digitalt informationsutbyte.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se