Trafikverket köper information om beläggningskvalitet och vägskador

Trafikverket har valt företaget Nira Dynamics i en innovationsupphandling för utveckling och demonstration samt köp av en tjänst som gör det möjligt att samla in information om beläggningsskador genom uppkopplade fordon. Nira Dynamics är baserat i Linköping och är specialiserade på sensorfusion och fordonsdatamolntjänster.

I takt med att digitaliseringen accelererar har möjligheten att få information av högre kvalitet om väginfrastruktur ökat. Detta kan ge värdefull data till Trafikverket och kan innebära ett mer kostnadseffektivt vägunderhåll.

– Med insamling av anonymiserad fordonsdata från uppkopplade fordon borde vi kunna uppnå bättre beslutsfattande och därmed bättre vägunderhåll, säger Fredrik Lindström, nationell samordnare för vägytesmätningar på Trafikverket.

Förra året startade Trafikverket projektet uppkopplade vägbeläggningsmätningar för att utveckla, testa och utvärdera möjligheten att använda befintliga sensorer i vanliga uppkopplade fordon för att samla in information om beläggningskvalitet och vägskador. Kontrakt har tecknats med tre leverantörer, Nira Dynamics är en av dem, Mercedes-Benz och ZenseAct är de andra.

– Vi är glada över att fortsätta samarbetet med Trafikverket. Efter år där vi hjälpt till att förbättra vinterunderhållet kan vi också stödja med data och tjänster som hjälper till att förbättra vägunderhållsplaneringen året runt, säger Lisa Åbom, vd på Nira Dynamics.

Innovationsupphandlingen omfattar utveckling, demonstration och köp av tjänst i en enda transaktion. Projektet inleds med att studera skadade områden som inte kan fångas genom traditionella vägytesmätningar, såsom gropar, tjälskott och andra vinterskador.

– Det unika är att avtalet omfattar både utveckling av en lösning som idag inte finns på marknaden och framtida köp av tjänsten ”anslutna vägytemätningar” under flera år. Genom att teckna kontrakt med flera parter kan vi både skapa en marknad och få de lösningar vi behöver, säger Sirpa Lindén, inköpare på Trafikverket.

Projektet stöds av InfraSweden som är ett av 17 strategiska innovationsprogram, med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet arbetar för att stärka innovationsförmågan inom transportinfrastrukturen, anordnar öppna utlysningar för innovationer inom sektorn och fungerar som en nod där olika aktörer samverkar.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se