Kritik mot planer på att förstatliga järnvägsunderhållet

Branschorganisationen Järnvägsentreprenörerna är starkt kritiska till planerna på att förstatliga järnvägsunderhållet. Foto: Per Eriksson.

Branschföreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FJS) är starkt kritiska till regeringens planer på ett förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet.

Enligt FJS riskerar järnvägsunderhållet att kraftigt försämras om regeringens tankar på det sätt som infrastrukturminister Tomas Eneroth föreslagit realiseras.

— Att Trafikverket ska bygga upp en omfattande egenregiverksamhet skulle förflytta fokus och kosta mer skattepengar än det skulle ge effekt, säger Robert Röder, ordförande i FJS.

FJS anser att underhållet och utförande av järnvägsentreprenadtjänster ska fortsatt upphandlas i konkurrens. Istället för att utreda ett förstatligande av järnvägsunderhållet bör Trafikverket i samråd med aktörerna i järnvägsbranschen utveckla gränssnitten i underhållstakten på en kontinuerlig basis.

– Staten ska inte medverka till osund konkurrens genom att konkurrera med privata företag på en redan konkurrensutsatt marknad. Det är av största vikt med en stabil och långsiktig politisk enighet skapas för att utvecklingen av det svenska järnvägsnätet ska komma till stånd, säger Robert Röder avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se