Skogsägare vinner mot staten

I en dom i Mark- och miljöverdomstålen slås fast att staten måste ersätta markägare som nekats att avverka på grund av artskyddsregler. Foto: Per Eriksson

I en dom den 22 december förra året bekräftade Mark- och miljööverdomstolen att de markägare som hindrats att bruka sin skog på grund av artskyddsregler har rätt till ersättning.

 – Det är mycket glädjande och en stor lättnad. I första hand för de skogsägare som har hindrats att bruka sin skog och där myndigheterna nekat ersättning. Men även för andra skogsägare kan komma att drabbas av samma sak, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

Det är tre skogsägare som tvingats stämma staten då de nekats ersättning för skog de inte har fått avverka. Fallen gäller förekomst av skogsfågeln tjäder och växten Knärot. Markägarna har tvingats stämma staten för att få ut ersättning de enligt grundlagen har rätt till. Processerna har pågått i flera år.

– Detta borde vara självklart och ingenting som ska behövas tvistas om i domstol. Det som är märkligt är hur myndigheterna agerat i strid med svenska lagar och bestämmelser, säger Paul Christensson i en kommentar till domen.

Förutom betydelsen för enskilda skogsägare menar LRF Skogsägarna att domarna även har betydelse för landsbygden och för tilltron till statens spelregler.  

– Nu kommer skogsägare fortsätta våga investera i skog och skogsbruk. Men våra myndigheter måste i framtiden undvika felaktig tolkning av svenska lagar och regler, såsom dessa fall har varit exempel på. Det drabbar i slutändan den enskilda skogsägaren vars rättigheter måste skyddas. Det drabbar också tilltron till myndigheterna, menar Paul Christensson.

Han pekar även på att skogsägarna nu kommer fortsätta våga investera i skog och skogsbruk och att myndigheterna i framtiden måste undvika felaktig tolkning av svenska lagar och regler såsom dessa fall varit exempel på.

Det drabbar i slutändan den enskilda skogsägaren vars rättigheter måste skyddas. Det drabbar också tilltron till myndigheterna

LRF Skogsägarna menar att regeringen nu måste ändra artskyddsförordningen. I myndigheternas arbete med artskyddet har man valt att gå längre i tillämpningen än vad som var tänkt, vilket gör att dagens förordning inte räcker till för att hantera den grundlagsskyddade ersättningsrätten.

– Om alla dessa ärenden ska gå till domstol så kommer staten sannolikt få betala ut mångmiljardbelopp i både rättegångskostnader och ersättning till skogsägare. Det finns inga vinnare här, utan bara förlorare, säger Paul Christensson avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se