Kombinerad steg- och rullmatare

DSCF2476

Finska Syketec visade tillsammans med den svenska återförsäljaren Weimer Skogsteknik & Hydraulik sin senaste stegmatare med kombinerad steg- och rullmatning på Gallringsdagarna.

Stegmatarens stora fördel är dess kraftfulla matning också vid låga oljeflöden. Men ändå så är det inte alltid nödvändigt med kraft. Framför allt  kan över hälften av träden vara så lättkvistade att stegmatningen känns långsam.

– Vi har nu under ett år utvecklat rullmatning som tillägg till vår huvudprodukt Jobo ST75. Maskinen är fortfarande i grunden en stegmatare som kan förses med rullar som tillägg. Rullarna kan också monteras i efterhand på den ny modellen med beteckningen Jobo ST75C-Combi, säger Börje Fågelklo, teknisk chef på Syketec.

I den kombinerade driften kan man välja rullmatning under steget och när man släpper automatmatningen startar steget automatiskt igen. Rullmatningens hastighet är 2,5 m/s vid fullt flöde (60 l/min), det är ungefär dubbel hastighet jämfört med stegmatningen. Längdmatningen sker med mätrulle och har sex längdförval.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se