”Jämställdhet – en konkurrensfördel”

Jämställdhet har varit på hyrföreretaget Cramos agenda i flera år. En positiv arbetsmiljö, kännetecknad av mångfald och lika möjligheter börjar med jämställda rekryteringar och tydliga mål, menar företaget. Foto: Cramo

Uthyrningsföretaget Cramo har i fler år haft jämställdhet på agendan och det är något som även Cramos kunder efterfrågar. En positiv arbetsmiljö, kännetecknad av mångfald och lika möjligheter börjar med jämställda rekryteringar och tydliga mål skriver Cramo i ett pressmeddelande.

– Nyckeln i vår rekryteringsprocess idag tror jag ligger i att vi börjat prata mer om våra mål kring jämställdhet. I början var målen mer en siffra – nu är det på agendan och det finns en vilja från branschen och organisationen att förändras, säger Pernilla Sonbro, rekryteringsspecialist på Cramo.

Ett initiativ som ska skapa  engagerade medarbetare är ett ledarskapsprogram som Cramo tagit fram för nyanställda chefer. Det är ett forum som bidragit till konstruktiva diskussioner internt.

– Som ny chef på Cramo så genomgår man alltid ett ledarskapsprogram som bland annat belyser och lyfter jämställdhet och mångfalds aspekten av en rekrytering – hur vi kan attrahera fler kvinnliga kollegor men också hur vi kan lyfta och stötta våra kvinnliga kollegor. Det är ett ständigt pågående arbete men också en förutsättning för att skapa en arbetsplats som är attraktiv, menar Pernilla Sonbro.

2023 har Cramo som mål att ha minst 25 procent kvinnliga anställda på alla nivåer inom företaget. Det finns även ett mål från regeringen att 25 procent av alla nyanställda i bygg- och anläggningsbranschen ska utgöras av kvinnor 2030.

– En viktig del i att attrahera fler kvinnor till branschen och till Cramo är att visa på den mängd av olika befattningar och tjänster vi har. Idag söker vi inte personer enbart med traditionell byggerfarenhet – vi söker snarare personer med rätt attityd och inställning, förklarar Pernilla Sonbro.

Det ska öppna upp möjligheter för fler att söka sig till branschen – något som Cramo sett gjort skillnad när det kommer till antalet kvinnliga sökande.

– Jämställdheten blir en konkurrensfördel. Jämställda arbetsplatser leder till ökad acceptans och medmänsklighet – det blir lättare att våga be om hjälp och lyfta sina tankar eller frågeställningar öppet. Det är också lättare att rekrytera till en grupp där det finns en mix av olika personer, mångfald leder till att en organisation utvecklas, förklarar Pernilla Sonbro.

– Jag tror att det viktiga är att fortsätta vårt fina jämställdhetsarbete och fortsätta följa upp mot de mål vi satt upp. Strategin är lagd och den ska vi se till att följa. Jag har som ambition att vi på Cramo ska vara ett bolag inom Rental som ska att vara längst fram i branschen vad gäller jämställdhet, säger  Linda Heikki, ny HR-chef på Cramo.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se