Miljoner till länen ska öka skogens roll som tillväxtmotor

Nu är det klart att landets län får dela på 7 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala skogsstrategier. Skogen ska bidra med tillväxt och nya jobb.

Landets län får dela på sju miljoner kronor för att fortsätta erbetet med regionala skogsstrategier. Skogsstyrelsen ansvarar för att fördela pengarna som ska bidra med tillväxt och nya jobb i skogen.

I Sveriges alla län utvecklas regionala skogsstrategier fram. Syftet med dessa är att öka skogens roll i regionernas tillväxt och utveckling. Samtliga 21 länsstyrelser och regioner har sökt pengar från Skogsstyrelsen för att tillsammans med andra aktörer fortsätta arbetet. Alla län har beviljats medel. Arbetet med att koordinera de regionala strategierna och det finansiella stödet ska regionerna och länen ansvara för.

De län som är färdiga med med själva strategierna kan använda stödpengarna till att fram handlingsplaner och aktiviteter som kopplar till. skogsstrategierna och skogsprogrammen.

– –  Varje län och region mobiliserar nu kring skogens alla möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Hundratals aktörer samarbetar kring frågan hur skogen kan fungera som tillväxtmotor för just deras län, säger Anna Hamilton, samordnare på Skogsstyrelsen.

Det här är fjärde året i rad som länen får pengar för arbetet med de regionala skogsstrategierna. Sedan 2018 har sammanlagt 42 miljoner kronor delats ut. Enligt ett regeringsbeslut ska medel även delas ut 2022.

Enligt Skogsstyrelsen bygger de regionala skogsprogrammen på dialog och delaktighet. Bland annat ska regionerna samarbeta kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen, diskutera viktiga framtidsfrågor som hållbart skogsbruk, skogens roll för klimatet, stärka företags konkurrenskraft och verka för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning till skogsbruket och andra stödjande branscher.

Visionen med det nationella skogsprogrammet är att skogen ska bidra med arbetstillfällen och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av en växande biobaserad samhällsekonomi. Tanken med regionala skogsprogrammen är att de ska bidra till att visionen blir verklighet.