Volvo deltar inte på Bauma 2022

Med bakgrund av förändrade kundbetenden på grund av covid-19 har Volvo lagt om marknadsföringsstrategin, vilken bland annat resulterat i att Volvo CE inte kommer delta på Bauma-mässan i München 2022. Foto: Per Eriksson

Volvo CE har fattat beslutet att inte delta på Baumamässan i München 2022. Detta mot bakgrund av förändrat kundbeteende som accelererat på grund av coronaopandemin.

Enligt ett pressmeddelande kommer Volvo instället tillsammans med återförsäljare fokusera mer på lokala evenemang för att bygga starkare och mer hållbara kundrelationer.

Man tar även fram en ny marknadsföringsstrategi som syftar till sömlös integration i utvecklingen av digitala och traditionella marknadsföringskanaler.

Volvo CE kommer också öka investeringarna i digitala kanaler och kampanjer för att återspegla kundernas förändrade kontaktytor och beteenden.

Företaget kommer också öka fokuset på målgruppen genom att arrangera fysiska, digitala och så kallade ”hybridevents”. Det ändrade fokuset ska möjliggöra mer flexibla och skräddarsydda erbjudanden, när och varhelst kunderna väljer att interagera med Volvos maskiner och tjänster.

Volvo CE menar att det nya tillvägagångssättet har påverkats av förändringar i kundernas beteende och behov som har accelererat under coronoapandemin. Det ska också återspegla ökade krav på att göra affärer på ett mer hållbart sätt.

– Även om fysiska möten förblir mycket viktiga, börjar vi se betydande förändringar i hur våra kunder vill engagera sig med oss både digitalt och ansikte mot ansikte. Detta drivs både av tekniska möjligheter att göra affärer mer effektivt och det ökande behovet av att göra affärer mer hållbart, säger Carl Slotte, chef för Region Europa på Volvo CE.

Han menar samtidigt att trots Volvo CE:s tillbakadragande från nästa års mässa har man inte uteslutit framtida deltagande på Bauma eller andra mässor. 

– Vi kommer att fortsätta att granska hur våra kunder vill interagera med oss, säger Carl Slotte avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se