Skenande priser på trävaror kan ge råvarubrist

Det är inte bara priser och tillgång på långväga insatsvaror och komponenter som blivit problematiska för industrin de senaste månaderna. Företag inom den svenska träförädlande industrin och möbelindustrin har fått se priserna på bland annat sågade trävaror öka med så mycket som 40 procent sedan i december. Foto: Per Eriksson

De senaste månaderna har priser och tillgång på långväga insatsvaror och komponenter blivit till ett problem för industrin. Dessutom har företag inom den svenska träförädlande industrin har fått se priserna på bland annat sågade trävaror öka med hela 40 procent sedan december förra året.

Den globala efterfrågan på sågade trävaror syntes öka starkt redan innan coronapandemin, vilket innebar kraftigt ökade priser på de svenska sågverkens produkter. 

Enligt branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) är det ökade investeringar i infrastruktur i allmänhet och ökat byggande i trä i synnerhet, framförallt i USA, som drivit på prisutvecklingen.

– Många av våra medlemmar vittnar om hur kostnaderna för insatsvaror ökat i ett svindlande tempo utan att man har möjlighet att kompensera sig för ökningarna i den egna prissättningen. Kunderna är inte beredda att betala mer och har inte förståelse för hur råvarupriserna utvecklas. Att råvarupriserna varierar över tid är naturligtvis inget konstigt. Det alarmerande i den nuvarande situationen är att prishöjningarna varit så stora på mycket kort tid, säger David Johnsson, vd för TMF Trä- och Möbelföretagen.

Den svenska, ofta relativt småskaliga, träförädlande industrin och möbelindustrin kommer allt oftare på undantag när sågverken prioriterar stora utländska beställare. Möbelindustrin pressas dessutom hårt av kraftiga prisökningar på många andra insatsvaror som stål, textil och stoppning.

Enligt David Johansson finns det fall där TMS medlemsföretag till och med råkat ut för att lagda ordrar har hävts när senare, större beställningar har prioriterats. De svenska sågverken har blivit färre och större och drivs allt mer av en industriell logik där små aktörer blir marginaliserade som beställare.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se