Swerock lanserar Eco-Ballast

Peabs dotterbolag Swerock vill vara med i utvecklingen av cirkulära material och lanserar varumärket Eco-Ballast. Enligt Swerock är Eco-Ballast säkra produkter som erbjuder likvärdiga egenskaper som jungfrulig ballastE.on oljehamnen i Malmö. Foto: Klas Andersson

Bergmaterial-leverantören  Swerock vill vara med i utvecklingen av cirkulära byggmaterial och lanserar nu varumärket Eco-Ballast som uppges erbjuda likvärdiga egenskaper som jungfrulig ballast.

Bygg- och anläggningssektorn förbrukar mycket resurser och genererar stora mängder avfall. Branschen kan minska sin miljöpåverkan och spara naturresurser genom att bli mer cirkulär.

Det är dessutom ekonomiskt att ta tillvara de resurser som redan finns i omlopp och Peabbolaget Swerock vill vara med och ta en ledande roll i utvecklingen av cirkulära material.

– Satsningen på Eco-Ballast gör vi dels för att nå våra egna miljömål, men också för att möta nya beställarkrav. Vi förlänger livslängden på det vi en gång har utvunnit, och skapar affärer på en växande marknad för återvunna material, säger Karl-Gunnar Karlsson, vd på Swerock. 

Under varumärket Eco-Ballast kommer Swerock att lansera produkter utvecklade för specifika bygg- och anläggningsändamål. Råvarorna kan vara biprodukter från olika industrier eller överskott från bygg- och anläggningsprojekt, som till exempel schaktmassor eller entreprenadberg från tunnelsprängningar.

Enligt Swerock utgörs Eco-Ballast av minst femtio procent återvunna råvaror, men i vissa fall kan en viss inblandning av jungfrulig ballast ge ett bättre resultat för ett projekt.

Tillgången på råvaror för återvinning varierar över tid och geografiskt, vilket innebär att utbudet av Eco-Ballast också kommer variera.

– Vi har resurserna att hantera hela värdekedjan, från utvinning till återvinning. Det ger oss förmåga att skapa flexibla och konkurrenskraftiga lösningar, förklarar Karl-Gunnar Karlsson.

Genom verifiering genom en tredjepartsgranskning är Eco-Ballast CE-märkt och dessutom miljö- och hälsodeklarerad.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se