Godkänt resultat på utmanande marknad för Moelven

Nöjd med resultatet på en krävande marknad för Moelven
Nöjd med resultatet på en krävande marknad. 2023 var ett krävande år för Moelven, där stigande räntor, ökade kostnader och en avmattning i efterfrågan påverkade resultatet.

Träindustrikoncernen Moelven ser tillbaka på et krävande 2023, där stigande räntor, ökade kostnader och en avmattad efterfrågan påverkade resultet.

– Vi måste säga att vi är nöjda med fjolårets resultat med tanke på de utmanande tider vi befinner oss i, säger Morten Kristiansen, vd och koncernchef på Moelven.

För helåret 2023 landade omsättningen på 12,9 miljarder kronor. Rörelseresultat uppgick till 381 miljoner kronor. Året innan var omsättningen 14,4 miljarder kronor medan rörelseresultatet slutade på 1,7 miljarder kronor.

– Vi befinner oss i en krävande ekonomi. Det ser vi själva och i samhället omkring oss. Nedgången från föregående år är markant och drastisk, men den var väntad utifrån den plötsliga förändring på marknaden vi upplevde under andra halvåret 2022. Sett i ljuset av detta är vi överlag nöjda med resultatet från 2023, säger Morten Kristiansen.

Moelven gör ingen hemlighet av att framtiden fortfarande präglas av stor osäkerhet till följd av det plötsliga stoppet i byggbranschen och minskad efterfrågan.

”Vi är säkra på att våra produkter och lösningar kommer att bli mer efterfrågade när konjunkturen tar fart igen”

– Det finns få tecken på förbättring i sikte, och vi anar en ökad osäkerhet. Det gäller stora delar av värdekedjan där marginalerna pressas till följd av ökade kostnader i alla led, säger Kristiansen.

Skandinavien är Moelvens hemmamarknad. Dessutom levererar Moelven träprodukter till kunder i 46 länder, främst som insatsvaror för industriell produktion.

– Vår storlek och globala flexibilitet är en avgörande faktor för att Moelven ska utvecklas vidare genom förändrade ekonomiska förutsättningar. Vår export ökade under 2023, och denna förmåga att anpassa sig till svängningar på olika marknader är fast förankrad i vårt DNA – som det har varit i vår 125 år rika historia, säger Morten Kristiansen.

Även om det i skrivande stund är utmanande tider är Moelven redo att vara redo att bygga vidare när marknaden vänder. Gruppen har stora investerings- och moderniseringsprojekt pågår som kommer att stärka konkurrenskraften under de kommande decennierna.

– Vi är säkra på att våra produkter och lösningar kommer att bli mer efterfrågade när konjunkturen tar fart igen. Förra året levererade vi till exempel limträ till en avNordens största lager- och logistikbyggnadi Jönköping. Det är ännu ett bevis på att marknaden vill ha nya användningsområden för klimatsmarta lösningar med trä, förklarar Morten Kristiansen avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter inom skogsbranschen

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se

morten kristansen, vd på moelven
– Vi är säkra på att våra produkter och lösningar kommer att bli mer efterfrågade när konjunkturen tar fart igen, säger Morten Kristiansen, vd och koncernchef på Moelven.