”Byggmarknaden ljusnar efter sommaren”

Byggmarknaden väntas vända uppåt under andra halvåret 2024.
Sjunkande inflation, stundande räntesänkningar, ökade reallöner och stärkt sentiment bidrar till att investeringarna i byggmarknaden väntas vända uppåt under andra halvåret 2024.

Fallande inflation, förväntade räntesänkningar, ökade reallöner och positivt sentiment kommer bidra till att investeringarna i byggmarknaden väntas vända uppåt under det andra halvåret i år, om än i ganska långsam takt. Marknaden är fortsatt tudelad då bostadsbyggandet befinner sig en kraftig kris medan lokalbyggandet håller emot bättre. Det framgår i en färsk marknadsanalys från analysföretaget Prognoscentret. 

Efter en kraftig nedgång för ROT-marknaden i bostadssektorn se senaste åren väntas en återhämtning under detta år, främst gällande renoveringar hos privatpersoner. På lokalsidan väntas renoveringarna ta fart under nästa år i samband med implementeringen av EU:s energieffekiviseringsdirektiv.

De nya prognoserna från Prognoscentret för byggaktiviteten i Sverige visar att de totala byggnadsinvesteringarna i år förväntas uppgå till 354 miljarder kronor, vilket  är en minskning med sju procent i jämfört med 2023. Kollapsen i bostadsbyggandet är den främst orsaken till nedgången i byggmarknaden. Bostadsbyggandets andel av totala byggmarknaden exkluderat infrastruktur väntas under 2024 uppgå till knappt 20 procent, vilket är en rekordlåg andel.

Faktaruta totala investeringar i byggmarknaden inklusive prognos 2024-2026
Totala investeringar i byggmarknaden (inklusive prognos 2024-2026) Källa: Prognoscentret.

– Genom att bearbeta data från Byggfaktas omfattande projektdatabas och en nära dialog med branschens aktörer har vi möjlighet att göra en mer korrekt uppskattning av bostadsbyggandet i Sverige. Vi beräknar att antalet byggstartade bostäder under 2023 uppgick till 21 500 istället för de 29 350 som SCB bedömer som påbörjat. Det innebär att bostadsbyggandet sjönk med cirka 70 procent från toppen på 65 000 påbörjade bostäder mellan åren 2021 och 2023. Vi förväntar oss en gradvis ökning från andra halvåret 2024 till 24 000 påbörjade bostäder för helåret och sedan ytterligare ökningar 2025 och 2026, säger Mårten Pappila analytiker på Prognoscentret.

Nybyggnationen av lokaler blir kvar på höga nivåer fram till prognosperiodens slut – efter en temporär nedgång 2023-2024. Den generellt förhöjda industriella aktiviteten i landet; de gröna industrisatsningarna i norra Sverige, fortsatt stora behov av effektiva lager- och logistiklösningar samt stora offentliga investeringsbehov till följd av den demografiska utvecklingen och det befintliga fastighetsbeståndets åldersstruktur, skapar goda förutsättningar för segmentet framöver.

”Vi förväntar oss en gradvis ökning från andra halvåret 2024 till 24 000 påbörjade bostäder för helåret.”

Renoveringar av bostäder ökar under prognosperioden. Investeringsnivån kommer däremot att vara lägre än under pandemiåren 2020-2021 då de svenska hushållen hade hög köpkraft och prioriterade renoveringar av sina bostäder.

ROT-aktiviteten i segmentet lokalbyggnader minskade förra året och väntas även minska något i år. Under 2025 och 2026 ökar däremot investeringarna igen. Det beror främst på ökade renoveringsbehov i skolor och vårdbyggnader samt ett uppsving av energirenoveringar till följd av EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Här kan du läsa mer nyheter inom byggmarknaden

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se