Farlig aska blir rent vägsalt och gödsel

Nu lanserar Ragn-Sells en ny teknik för att utvinna rena salter ur flygaskan som uppstår vid förbränning av avfall.
Nu lanserar Ragn-Sells en ny teknik för att utvinna rena salter ur flygaskan som uppstår vid förbränning av avfall.

Nu lanserar miljöföretaget Ragn-Sells en ny teknik för att utvinna rena salter ur flygaskan som uppstår vid förbränning av avfall. Genom världspatentet Ash2Salt tas värdefulla resurser tillvara, samtidigt som den farliga flygaskan kan tas omhand på ett säkert sätt. Salterna används bland annat som vägsalt och i gödseltillverkning.

– Vår teknik förvandlar flygaska från ett avfallsproblem till en resurs, säger Mikael Hedström, affärsområdeschef på Ragn-Sells Treatment & Detox Sverige.

Varje år återvinns energin ur nästan sju miljoner ton avfall i Sverige genom att avfallet förbränns och ger fjärrvärme och el. När rökgaserna renas efter förbränningen uppstår flygaska, ett farligt avfall med höga halter av tungmetaller och andra giftiga ämnen. I dag läggs askan på deponi för farligt avfall efter behandling. Med Ragn-Sells metod kan de värdefulla salterna i askan i stället tas tillvara.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se